Otthonfelújítási támogatás 2024 Július

2024.04.29
A 2024. július első heteiben megnyíló igénylési lehetőséggel a lakossági MFB Pont Pluszokon lehet élni. Ezeket az OTP Bank, az MBH Bank és a Gránit Bank konzorciuma fogja majd üzemeltetni az MFB április 22-i bejelentése szerint. A konzorcium összesen 266 MFB Pont Plusz megnyitását vállalta, melyek összesen 134 járásban lesznek elérhetőek.

Otthonfelújítási támogatás! Mikortól, hogyan és hol lehet igényelni!

Az igénylést kizárólag a kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt valamennyi melléklet csatolásával lehet benyújtani személyesen a kijelölt bankfiókokban, amelyek listáját közzéteszik.

(forrás: bank360.hu)

Hány évre lehet felvenni az otthonfelújítási hitelt?

A kamatmentes hitel futamideje legfeljebb 10 év, amiben már benne van a 6-24 hónapos rendelkezésre tartási idő (ez a kölcsönszerződés megkötése és a kölcsön folyósítási közötti idő) és a türelmi idő (a rendelkezésre tartási időtől számított 3 hónap) is. A felújítást a szerződéskötéstől számított két éven belül be kell fejezni, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható. (A hitel futamidejét az előzetes információk maximum 8 évben jelölték meg, ez a részletes tervek alapján feltehetően a törlesztés idejét jelenti majd.)   

Otthonfelújítási támogatás! Ki igényelheti?

Az otthonfelújítási kölcsön igénylője olyan magánszemély (nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkezik, magyar állampolgár, vagy lakcímkártyával igazoltan legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára) lehet, aki tulajdoni hányaddal vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik a korszerűsítendő családi házban, amely ingatlan (lakcímkártyával igazoltan) legalább 2024. május 1. óta állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye. 

A kölcsönigénylő házastársát, bejegyzett élettársát adóstársként bevonják a kölcsönszerződésbe. Kivéve a házastársi/élettársi vagyonjogi szerződéssel rendelkező és a szerződést eredeti példányban bemutató házastársakat/élettársakat.

Ha az igénylő a kölcsönigényléskor betöltötte vagy a futamidő lejáratáig betölti a 75. életévét, a hitelbe be kell vonni egy olyan adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is együttesen megfelel. 

Banki hitelbírálat! Milyen feltételeket kell teljesíteni.

Az otthonfelújítási támogatást és azon belül a kamatmentes hitelt az kaphatja meg, aki teljesíti a kiírásban szereplő összes feltételt. Ezek között szerepel az is, hogy az igénylőnek (ha van, akkor az adóstárssal együtt) lennie kell olyan állandó, rendszeres jövedelmének (ez lehet nyugdíj is), amiből a hitelt törleszteni képes. A bank azt is meg fogja vizsgálni, hogy más hiteltörlesztési kötelezettségével együtt az otthonfelújítási hitel havi törlesztőrészlete belefér-e a jogszabályi korlátba, a jövedelemarányos törlesztési mutatóba (JTM). Fogyasztási hiteleknél 600 ezer forintos havi nettó jövedelem alatt a jövedelem maximum 50 százaléka, 600 ezer vagy annál nagyobb havi jövedelemnél annak a 60 százaléka lehet a maximális együttes törlesztési teher. (Adóstársaknál együttes jövedelmet néznek.)  

Nem kaphat olyan igénylő támogatást, akinek a KHR-listán szereplő hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem vagy veszteségleírással rendeződött.

Az sem részesülhet támogatásban, akinek a kölcsönkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett. 

Az is kizáró ok, ha valakinek a kölcsönkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 naptári napon túli közüzemindíj-tartozása van, kivéve, ha a közüzemi szolgáltató számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.

Már az igénylés benyújtásakor meg kell lenni a családi ház energetikai tanúsítványának, csak ezzel együtt fogadhatja be a bank a kérelmet.

Jelzálog kerül-e az ingatlanra a hitel visszafizetéséig?

A beruházás tárgyát képező ingatlant nem kell bevonnia a banknak a hitel biztosítékaként, tehát a hitel törlesztésének idejére nem jegyeznek be a házra jelzálogot. Feltétel azonban, hogy a korszerűsített ingatlant a futamidő végéig vagy a teljes visszafizetésig nem idegenítheti el a adós (adásvétellel, ajándékozással).

Mikor és hogyan fizetik ki a támogatás összegét?

Az otthonfelújítási támogatás kölcsönrészét és vissza nem térítendő támogatását az igénylő (végső kedvezményezett) rendelkezése szerint utófinanszírozással vagy közvetlen szállítói finanszírozással folyósítják. Ez azt jelenti, hogy a támogatott vagy csak a beruházás sikeres megvalósulása után, a számlák bemutatásával kapja meg a támogatási összeget, vagy a számlák alapján a pénzt közvetlenül a szállítónak folyósítják.

A szállítói finanszírozás folyósítása kizárólag az anyagi, műszaki- és forrásösszetételnek megfelelő tartalommal kiállított és a projektre vonatkozóan benyújtott, ellenőrzött számlák tartalma szerinti építési anyagokra/termékekre és munkadíjakra, a vállalkozói/kivitelezői szerződés szerinti ütemezésben történhet forrásarányosan. 

A saját Forrás igazolt felhasználását követően előlegszámla vagy előlegbekérő/díjbekérő számla benyújtásával – teljesítési igazolás csatolása nélkül – szállítói előleg igénybevételére van lehetőség. Ebben az esetben a folyósítás a szállító fizetési számlájára történik. A teljesítést követően az utolsó lehívás feltétele, hogy a szállítói előlegbekérőhöz/díjbekérőhöz kapcsolódó, a felhasznált anyagokat és nyújtott szolgáltatásokat tételesen bemutató végszámlát és a teljesítés igazolását a támogatást kapó (végső kedvezményezett) benyújtsa a folyósító banknak. Az előlegszámát a végszámlával együtt be kell nyújtani, ha az előleg a díjbekérőre történt. Az igénybe vett szállítói előleg mértéke nem haladhatja meg a finanszírozási összeg legfeljebb 75 százalékát.

Kivel lehet szerződést kötni a felújítási munkára?

A projekt megvalósításhoz egyebek mellett az ÉMI Építésügyi Minőség-ellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ofp.emi.hu oldalán nyilvántartott Szállítói (Kivitelezői) Regisztrációs Listán szereplő, a regisztrációt követően megfelelő kivitelezőkkel (integrátorok, generálkivitelezők, szakági kivitelezők) is köthető szerződés. A Szállítói (Kivitelezői) Regisztrációs Listára kerülés részletszabályait az „Otthonfelújítási Hitelprogram Lakossági energia hatékony beruházások megvalósításához című hitelprogramban kivitelezőként történő közreműködéshez” elnevezésű Regisztrációs Felhívás tartalmazza majd.

Milyen költségeket lehet elszámolni a támogatásból?

A pályázat során négy különböző költségféle számolható el:

 1. anyagköltség (csak újonnan vásárolt),
 2. munkadíj,
 3. szakértői, tervezői és eljárási költségek,
 4. egyéb költségek, amelyek elengedhetetlenek a kivitelezéshez.

Anyagköltség kalkulátor!

Ezen belül a projekt előkészítésének a költségei legfeljebb 5 százalékot tehetnek ki az összes elszámolható költségre vetítve.

Az elszámolható anyagköltségek és munkadíjak nem haladhatják meg az alábbi bruttó fajlagos költségeket:

 • a nyílászárók cseréjére vonatkozóan: (meglévő nyílászárók bontása törmelék elszállításával együtt, új korszerű műanyag szerkezetű homlokzati nyílászárók beépítése a szükséges külső és belső oldali párkányokkal, valamint belső oldali kávajavítási munkákkal és minden szükséges segédanyaggal együtt) 158 836 Ft/m2 anyagár és 51 336 Ft/m2 munkadíj,
 • a határoló szerkezetekre vonatkozóan: homlokzati hőszigetelés esetén (EPS homlokzati és XPS lábazati hőszigetelés, homlokzati vakolattal, a szükséges profilokkal, segédszerkezetekkel és minden szükséges segédanyaggal együtt) 25 220 Ft/m2 munkadíj, illetve (12 cm vastagság) esetén 25 838 Ft/m2 anyagár, (15 cm vastagság) esetén 27 414 Ft/m2 anyagár, (20 cm vastagság) esetén 30 565 Ft/m2 anyagár,
 • tetősík hőszigetelése esetén (meglévő tetőszerkezet utólagos szigetelése szarufák között és alatt párnafákkal rögzítve, kőzetgyapot, belső oldali tűzgátló gipszkarton borítással, glettelve, két réteg diszperziós festéssel és minden szükséges segédanyaggal együtt) 32 296 Ft/m2 munkadíj, illetve (20 cm vastagság) esetén 17 108 Ft/m2 anyagár,(25 cm vastagság) esetén 18 847 Ft/m2 anyagár, (30 cm vastagság) esetén 21 006 Ft/m2 anyagár,
 • padlásfödém hőszigetelés esetén (padlásfödém utólagos szigetelése nem éghető anyagú hőszigeteléssel és fóliaterítéssel, nem járható kivitelben, minden szükséges segédanyaggal együtt) 14 173 Ft/m2 munkadíj, illetve (30 cm vastagság) esetén 10 636 Ft/m2 anyagár, (40 cm vastagság) esetén 13 037 Ft/m2 anyagár,
 • pincefödém hőszigetelés (mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva és dűbelezve hőszigetelő táblákkal, minden szükséges segédanyaggal együtt), (10 cm vastagság) esetén 18 382 Ft/m2 anyagár, illetve 6 972 Ft/m2 munkadíj,(15 cm vastagság) esetén 13 037 Ft/m2 anyagár és 14 173 Ft/m2 munkadíj,
 • fűtés korszerűsítésre vonatkozóan kazáncserére esetén (meglévő kazán leszerelési és bontási munkái, kémény kialakítás, minden szükséges szerelvénnyel és segédanyaggal együtt, elektromos energia ellátás kiépítése, gázterv, engedélyek és jegyzőkönyvek) 1 625 600 Ft/klt anyagár, illetve 2 438 400 Ft/klt munkadíj,
 • hőleadók cseréje esetén (meglévő hőleadó berendezések és csövek bontása, új hőleadók és a korszerű csőrendszer szerelési munkái, minden szükséges segédanyaggal együtt) 1 422 400 Ft/klt anyagár és 2 133 600 Ft/klt munkadíj.
 • Meglévő korszerűtlen meleg víz előállító berendezés leszerelése, új korszerű meleg víz előállító berendezés felszerelése a szükséges szerelvényekkel együtt kompletten 266 700 Ft/klt anyagár és 457 200 Ft/klt munkadíj.

Az energetikai tanúsítványokra vonatkozó elszámolható költségek nem haladhatják meg tanúsítványonként a nettó 50 ezer forint költséget.

Az alábbi költségeket NEM lehet elszámolni:

 1.     visszaigényelhető ÁFA,
 2.     kamattartozás-kiegyenlítés,
 3.     a hitelkamat,
 4.     a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek,
 5.     devizaátváltási jutalék,
 6.     pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség,
 7.     bírságok.

Emellett nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, és amelyek nem szolgálnak energiamegtakarítást. Ilyen nem elszámolható költség többek között a szállítási vagy kiszállási díj, raklap bérleti díj, szúnyogháló, fűtőfólia telepítése vagy szállásköltségek. Az épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek. 

Az új otthonfelújítási program finanszírozása.

Az otthonfelújítási program bejelentésére régóta vártak a lakástulajdonosok. 2023 szeptemberében a magyar kormány Európai Bizottságnak benyújtott Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének REPowerEU-fejezetének társadalmi vitára bocsátott tervezetéből derült ki, hogy a lakóépületek energiahatékonyságának javítására új támogatási program indulhat. Abban az anyagban 224 milliárd forint keretösszeg szerepelt, a most közzétett keretösszeg végül 108 milliárd forintról szól, amely megközelítőleg 20 ezer ingatlan korszerűsítésére lehet elegendő. A fennmaradó összeget várhatóan más pályázatokra használják fel. 

A pályázati kiírás tervezete szerint a pontosan 108,24 milliárd forint az otthonfelújítási hitelprogram keretösszegének 20 százalékát nem haladhatja meg a magas hatásfokú gázkazánnal való fűtésrendszer korszerűsítés céljára nyújtott kölcsönök együttes összege. Az erre a hitelcélra használt forráskeret a kimerüléséig, de legkésőbb 2024.12.31-ig megkötött kölcsönszerződés esetén érhető el, ezt követően a fel nem használt forrást automatikusan átcsoportosítják a programon belüli további támogatható célokra.

(forrás: bank360.hu)

További részleteket itt olvashat>>>