Otthonfelújítási támogatás 2024 végleges feltételei

Otthonfelújítási támogatás 2024 Július 1-től, mire és milyen ingatlanokra lehet igényelni!

2024.06.18 frissítés

A 2024-es otthonfelújítási támogatást 1990. december 31. előtt használatbavételi engedélyt kapott, életvitelszerűen lakott, egy- és többlakásos családi házakra lehet igényelni. (Az eredeti bejelentés szerint csak vezetékes földgázhálózathoz kapcsolt házra lehetett volna igényelni a támogatást, de a pályázati felhívás tervezetéből ez már kikerült a feltételek közül.)

A használatbavétel alátámasztására a fejlesztés előtti (kiinduló) állapotot bemutató hiteles energetikai tanúsítványban feltüntetett épület építési ideje fogadható el irányadónak. Ráépítés, bővítés, átalakítás esetén is az alapépület jogerős használatbavételi engedélyének időpontja számít. Amennyiben tisztázni szükséges, a helyileg illetékes önkormányzat építésügyi osztálya által a helyrajzi szám vonatkozásában kiadott jogerős használatbavételi engedélyen szereplő dátumot kell figyelembe venni, melynek korábbinak kell lennie, mint 1990. december 31.

A támogatásból az ingatlanban kizárólag lakáscélú energiafelhasználás történhet a fejlesztéssel érintett ingatlanban. A program keretében lehetőség van arra, hogy a beruházással érintett ingatlan címén vállalkozás székhelye legyen bejelentve, de az ingatlanban tényleges vállalkozási, gazdasági tevékenység folytatása (beleértve a bérlést is) esetén nem támogatott a beruházás. 

(forrás:bank360.hu)

Hőszigetelés kalkulátor

Tudja meg 2 perc alatt mennyibe kerül a szigetelés házára!

Ajánlatot kérek

Töltse ki az űrlapot kérjen egyedi ajánlatot!

Az új otthonfelújítási támogatást csak az alábbi energetikai korszerűsítésekre lehet igénybe venni:

 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épület külső határoló elemeinek rendszerszintű (teljes körű) hőszigetelése, födémszigetelés
 • külső fal, lapos-tető, fűtetlen tetőtér esetén a padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése
 • fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energiamegtakarítást eredményező korszerűsítése, továbbá a projekt elszámolható költségén felül teljesíthető (azaz támogatás nem igényelhető rá) kizárólag nyílászárócseréhez kapcsolódóan épületek nyári és téli hővédelmének javítása, így például árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 • használati meleg víz (HMV) rendszerek korszerűsítése (önállóan, illetve kizárólag fűtés korszerűsítéssel kiegészítve sem támogatható tevékenység)
 • fűtés korszerűsítés (önállóan, illetve kizárólag használati meleg víz /HMV/ rendszerek korszerűsítésével kiegészítve sem támogatható tevékenység)

Hőtermelő berendezések cseréje korszerű berendezésekre:

 • kondenzációs kazán: vegyes-, szén-, fa- vagy gáztüzelésű rendszerek, gázkonvektorok, egyedi helyiségfűtők kiváltása magas hatásfokú gázkazánnal és a hozzá közvetlenül kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzése (utóbbi csak a hőtermelő berendezés korszerűsítésével, cseréjével együtt támogatható)
 • levegő-víz hőszivattyú fűtési rendszer
  szekunder fűtési kör átalakítása, hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése, meleg vizes puffertartály létesítése
 • Kizárólag az energetikai korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó elemként a helyreállításhoz, javításhoz kapcsolódó költségek, melyek a fajlagos maximum költségek meghatározásánál kerültek beszámításra.

Gázkazán kizárólag a programból erre rendelkezésre álló 20 milliárd forint forráskeret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. december 31-ig aláírt kölcsönszerződéssel támogatott. Önálló tevékenységként nem támogatható gáz kondenzációs kazán létesítése, korszerűsítése, használati melegvíz-rendszer telepítése, korszerűsítése, illetve a helyreállítási munkálatok.

(forrás:bank360.hu)

A támogatás és a kamatmentes hitel összege mekkora lehet?

A vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes hitel maximális összege 2,5-3,5 millió forint között mozog. Ennek aránya és összege az igénylő(k) és az igénylő(k) lakóhelye jövedelmi viszonyaitól függ.

Azokban a járásokban, ahol a 2023-as havi bruttó átlagjövedelem meghaladja az országos átlag (571 200 forint) 110 százalékát, 3,5 millió forint lehet a hitel és 2,5 millió forint a támogatás. (6 millió forintnál kisebb támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás aránya 41,67 százalék, a hitel aránya 58,33 százalék lehet.) 

Azokban a járásokban, ahol a 2023-as havi bruttó átlagjövedelem az országos átlag 75 és 110 százaléka közé esik, ott 3 millió forint lesz a hitel és 3 millió a támogatás. 

Azokban a járásokban, ahol a 2023-as havi bruttó átlagjövedelem az országos átlag 75 százaléka alá esik (ez 63 járás), ott a maximális 3,5 millió forint vissza nem térítendő támogatás adható, és 2,5 millió lehet a hitel. (6 millió forintnál kisebb támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás aránya 58,33 százalék, a hitel aránya 41,67 százalék lehet.) 

Járás átlagjövedelme az országos átlaghoz képest Hitel összege Támogatás
75%-ánál alacsonyabb (63 járás) 2.500.000 Ft 3.500.000 Ft
75%-ánál magasabb, de 110%-ánál alacsonyabb (96 járás) 3.000.000 Ft 3.000.000 Ft
110%-át meghaladó (38 járás) 3.500.000 Ft 2.500.000 Ft

A lakóhely szerint járás jövedelmi viszonyaitól függetlenül az igénylő(k) jövedelme határozza meg a támogatás és a hitel arányát az alábbi esetekben:

 • Amennyiben - bármely járásban - a kölcsönigénylő, vagy kölcsönigénylő és adóstársa együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem meghaladja a 511 810 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023-as, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 130%-a), úgy a legmagasabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legalacsonyabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult. Ez maximum 2,5 millió forint (6 millió forintnál kisebb támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás aránya 41,67 százalék, a hitel aránya 58,3 százalék lehet). 
 • Amennyiben - bármely járásban - a kölcsönigénylő, vagy kölcsönigénylő és adóstársa együttes havi nettó jövedelméből számolt egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem nem éri el a 295 275 forintot (ami a KSH által kimutatott 2023. évi, kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagjövedelem 393 700 forint 75%-a), úgy a legalacsonyabb átlagjövedelmű járásokban alkalmazandó támogatási összetételre, azaz a legmagasabb vissza nem térítendő támogatási arányra jogosult. Ez maximum 3,5 millió forint. (6 millió forintnál kisebb támogatási összeg esetén a vissza nem térítendő támogatás aránya 58,33 százalék, a hitel aránya 41,67 százalék lehet.)
 • Az egy főre jutó nettó havi jövedelem számításánál a kölcsönigénylő és adóstárs mellett a velük egy háztartásban élő gyermekek számát is figyelembe kell venni (tehát az együttes jövedelmet a kölcsönigénylő, az adóstárs és a gyermekek együttes számával kell elosztani).  
 • Az átlagjövedelem szempontjából beszámítandó gyermek a kölcsönigénylővel és - amennyiben van - az adóstárssal (házastárs vagy élettárs) egy háztartásban élő vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, aki önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy, illetve a kölcsönigénylő kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

(forrás:bank360.hu)

Hány évre vehető fel a hitel?

A kamatmentes hitel futamideje legfeljebb 12 év, amiben már benne van a 6-24 hónapos rendelkezésre tartási idő (ez a kölcsönszerződés megkötése és a kölcsön folyósítási közötti idő) és a türelmi idő (a rendelkezésre tartási időtől számított 3 hónap) is. A felújítást a szerződéskötéstől számított két éven belül be kell fejezni, ami indokolt esetben 6 hónappal meghosszabbítható.  

Az igénylést kizárólag a kölcsönkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt valamennyi melléklet csatolásával lehet benyújtani személyesen a kijelölt bankfiókokban. Lista itt: Magyar Fejlesztési Bank

Otthonfelújítási támogatás 2024 igénylésére jogosultak!

Az otthonfelújítási kölcsön igénylője olyan magánszemély (nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkezik, magyar állampolgár, vagy lakcímkártyával igazoltan legalább egy éve magyarországi állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának olyan állampolgára) lehet, aki tulajdoni hányaddal vagy holtig tartó haszonélvezeti joggal rendelkezik a korszerűsítendő családi házban.

A korszerűsítéssel érintett életvitelszerűen lakott ingatlannak (lakcímkártyával igazoltan) legalább 2024. július 1. óta a kölcsönigénylő vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelyének vagy tartózkodási helyének kell lennie. (A Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozó a házastárs, az egyenesági rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.)

Ingatlan adásvétel esetén elfogadott a 2024. július 1-ig kelt, ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített ingatlan adásvételi szerződés. A kölcsönkérelem benyújtásának feltétele, hogy az illetékes földhivatal érkeztesse és széljegyezze a tulajdoni lapon az adásvételi szerződést. 

A tulajdonjog bejegyzés kölcsönszerződés kötési feltétel, amelynek megtörténtét a kölcsönszerződés kötésig adósnak igazolnia kell. Adásvétel esetén is feltétel, hogy a kölcsönigénylő vagy közeli hozzátartozójának állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye kell legyen a korszerűsítéssel érintett ingatlan, amit lakcímkártyával kell igazolni legkésőbb a kölcsönszerződés megkötéséig.

A kölcsönigénylő házastársát, bejegyzett élettársát adóstársként bevonják a kölcsönszerződésbe. Kivéve a házastársi/élettársi vagyonjogi szerződéssel rendelkező és a szerződést eredeti példányban bemutató házastársakat/élettársakat.

Ha az igénylő a kölcsönigényléskor betöltötte vagy a futamidő lejáratáig betölti a 75. életévét, a hitelbe be kell vonni egy olyan adóstársat, aki az életkori korlátnak és a jövedelmi elvárásoknak is együttesen megfelel. 

Banki hitelbírálat feltételeinek teljesítése!

Az otthonfelújítási támogatást és azon belül a kamatmentes hitelt az kaphatja meg, aki teljesíti a kiírásban szereplő összes feltételt. Ezek között szerepel az is, hogy az igénylőnek (ha van, akkor az adóstárssal együtt) lennie kell olyan állandó, rendszeres jövedelmének (ez lehet nyugdíj is), amiből a hitelt törleszteni képes. A bank azt is meg fogja vizsgálni, hogy más hiteltörlesztési kötelezettségével együtt az otthonfelújítási hitel havi törlesztőrészlete belefér-e a jogszabályi korlátba, a jövedelemarányos törlesztési mutatóba (JTM). Fogyasztási hiteleknél 600 ezer forintos havi nettó jövedelem alatt a jövedelem maximum 50 százaléka, 600 ezer vagy annál nagyobb havi jövedelemnél annak a 60 százaléka lehet a maximális együttes törlesztési teher. (Adóstársaknál együttes jövedelmet néznek.)  

JTM - jelentése:

 • A JTM a jövedelemarányos törlesztési mutató rövidítése. A JTM mutató szabályozza, hogy milyen arányban terhelhető hitellel a havi rendszeres jövedelem, mennyi lehet ehhez képest a maximális törlesztőrészlet. A JTM szabályai 2023. július 1-től szigorodtak.
 • A JTM-et 2023. július 1-től minden 450 000 forint feletti hitelösszegnél vizsgálni kell (ezt megelőzően az összeghatár 300 ezer forint volt). Kötelező figyelembe venni a hitelbírálatnál az államilag támogatott hitelek esetében is, tehát a babaváró hitelnél és a CSOK hitelnél is. A JTM-szabályozás része a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kidolgozott adósságfék rendszernek, melynek célja megelőzni a lakosság túlzott eladósodását.

Nem kaphat olyan igénylő támogatást, akinek a KHR-listán szereplő hitelmulasztása a nyilvántartás szerint nem vagy veszteségleírással rendeződött.

Az sem részesülhet támogatásban, akinek a kölcsönkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett. 

Az is kizáró ok, ha valakinek a kölcsönkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét meghaladó, 60 naptári napon túli közüzemidíj-tartozása van, kivéve, ha a közüzemi szolgáltató számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.

Már az igénylés benyújtásakor meg kell lenni a családi ház energetikai tanúsítványának, csak ezzel együtt fogadhatja be a bank a kérelmet.

Milyen dokumentumok kellenek az igényléskor?

A támogatásért indulóknak az igénylés benyújtásáig érdemes beszerezniük a következő dokumentumokat, ellenőrizniük érvényességüket, pótolniuk az esetleges hiányosságokat. Ezek ugyanis a sikeres igénylés feltételei, a bankok akkor tudják befogadni a hitelkérelmet, ha ezek megvannak. 

 • munkáltatói jövedelemigazolás
 • ingatlan tulajdoni lap (Ha azon nincsen lakóingatlan vagy évszám jelölve, úgy használatbavételi engedély vagy földhivatali térképmásolat is. A tulajdoni lap és térképmásolat elektronikusan közvetlenül is beszerezhető a Földhivatali Információs Rendszerben.)
 • személyi igazolvány érvényességének és a lakcímkártya meglétének ellenőrzése
 • nemleges igazolás adótartozásról (Érdemes ellenőrizni azt is, hogy az igénylő és az adóstárs ne szerepeljen elmaradással Központi Hitelinformációs Rendszerben, azaz a KHR-listán.)
 • több tulajdonos vagy haszonélvezői igénylés esetén tulajdonosi hozzájárulás(ok).
 • hiteles, új típusú hiteles energetikai tanúsítvány a korszerűsítendő lakóingatlanról

Mi a helyzet a Jelzáloggal?

A beruházás tárgyát képező ingatlant nem kell bevonnia a banknak a hitel biztosítékaként, tehát a hitel törlesztésének idejére nem jegyeznek be a házra jelzálogot. Feltétel azonban, hogy a korszerűsített ingatlant a futamidő végéig vagy a teljes visszafizetésig nem idegenítheti el a adós (adásvétellel, ajándékozással).

Mi a helyzet a Banki hitel költségeivel?

Az otthonfelújítási hitel kamata a türelmi idő alatt, majd az azt követő törlesztés ideje alatt 0 százalék, tehát a hitel végig kamatmentes. A bank a nem számíthat fel az ügyfélnek kezelési költséget, rendelkezésre tartási jutalékot, előtörlesztési díjat, szerződésmódosítási díjat. A kölcsönkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben csak olyan díj számítható fel, ami harmadik felet illet, tehát egy külső félnek ki kell fizetni.

A felhívástervezet ilyennek jelöli például az energetikai a tanúsítványok díjait, a tulajdoni lap, illetve statikai szakvélemény költségét, valamint közjegyzői díjat. A közjegyzői díjat kivéve azonban ezek eleve az ügyfél költségei. Amennyiben azonban a bank valamit közjegyzői okiratba foglaltat, annak a díját elvileg ráterhelheti az ügyfélre.

A hitel késedelmes törlesztése vagy nem törlesztése esetén a bank a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatot számíthat fel, illetve a követelésbehajtás költségeit is felszámíthatja.

Előtörlesztés, végtörlesztés lehetséges?

A támogatás hitelrésze esetén a részleges előtörlesztés kizárólag az energetikai eredményességmérést követően megengedett, eredményességmérést megelőzően kizárólag a folyósított finanszírozási összeg (kölcsönrész és vissza nem térítendő támogatás együttes összegének) végtörlesztése (teljes előtörlesztése) lehetséges.

Mikor és hogyan fizetik ki az otthofelújítási támogatás összegét?

Az otthonfelújítási támogatás kölcsönrészét és vissza nem térítendő támogatását az igénylő (végső kedvezményezett) rendelkezése szerint utófinanszírozással vagy közvetlen szállítói finanszírozással folyósítják. Ez azt jelenti, hogy a támogatott vagy csak a beruházás sikeres megvalósulása után, a számlák bemutatásával kapja meg a támogatási összeget, vagy a számlák alapján a pénzt közvetlenül a szállítónak folyósítják.

A szállítói finanszírozás folyósítása kizárólag az anyagi, műszaki- és forrásösszetételnek megfelelő tartalommal kiállított és a projektre vonatkozóan benyújtott, ellenőrzött számlák tartalma szerinti építési anyagokra/termékekre és munkadíjakra, a vállalkozói/kivitelezői szerződés szerinti ütemezésben történhet forrásarányosan. 

A saját Forrás igazolt felhasználását követően előlegszámla vagy előlegbekérő/díjbekérő számla benyújtásával – teljesítési igazolás csatolása nélkül – szállítói előleg igénybevételére van lehetőség. Ebben az esetben a folyósítás a szállító fizetési számlájára történik. A teljesítést követően az utolsó lehívás feltétele, hogy a szállítói előlegbekérőhöz/díjbekérőhöz kapcsolódó, a felhasznált anyagokat és nyújtott szolgáltatásokat tételesen bemutató végszámlát és a teljesítés igazolását a támogatást kapó (végső kedvezményezett) benyújtsa a folyósító banknak. Az előlegszámát a végszámlával együtt be kell nyújtani, ha az előleg a díjbekérőre történt. Az igénybe vett szállítói előleg mértéke nem haladhatja meg a finanszírozási összeg legfeljebb 75 százalékát.

Hőszigetelés kalkulátor

Tudja meg 2 perc alatt mennyibe kerül a szigetelés házára!

Ajánlatot kérek

Töltse ki az űrlapot kérjen egyedi ajánlatot!

Otthonfelújítási támogatás 2024 elszámolható költségek!

A pályázat során négy különböző költségféle számolható el:

 • anyagköltség (csak újonnan vásárolt),
 • munkadíj,
 • szakértői, tervezői és eljárási költségek,
 • egyéb költségek, amelyek elengedhetetlenek a kivitelezéshez.
  Ezen belül a projekt előkészítésének a költségei legfeljebb 300 ezer forintot tehetnek ki.

Az elszámolható anyagköltségek és munkadíjak nem haladhatják meg az alábbi bruttó fajlagos költségeket:

Nyílászárók cseréje

 • új, korszerű műanyag szerkezetű nyílászárók beépítése a szükséges külső és belső oldali párkányokkal, valamint belső oldali kávajavítási munkákkal és minden szükséges segédanyaggal együtt, valamint meglévő nyílászárók bontása törmelék
  elszállításával együtt: bruttó 158 836 Ft/nm anyagár és bruttó 51 336 Ft/nm munkadíj
 • új, korszerű fa szerkezetű nyílászárók beépítése festett felülettel a szükséges külső és belső oldali párkányokkal, valamint belső oldali kávajavítási munkákkal és minden szükséges segédanyaggal együtt, valamint meglévő nyílászárók bontása törmelék
  elszállításával együtt: bruttó 222 104 Ft/nm anyagár és bruttó 71 161 Ft/nm munkadíj
 • új, korszerű műanyag szerkezetű tetősík nyílászárók beépítése, a belső oldali javítási munkákkal minden szükséges segédanyaggal együtt, valamint meglévő nyílászárók bontása törmelék elszállításával együtt: bruttó 249 961 Ft/nm anyagár és bruttó 88 819 Ft/nm munkadíj
 • új, korszerű fa szerkezetű tetősík nyílászárók beépítése festett felülettel, a belső oldali javítási munkákkal minden szükséges segédanyaggal együtt, valamint meglévő nyílászárók bontása törmelék elszállításával együtt: bruttó 201 652 Ft/nm anyagár és
  bruttó 88 819 Ft/nm munkadíj

Határoló szerkezetek

 • homlokzat EPS hőszigetelés esetén (EPS homlokzati és XPS lábazati hőszigetelés, homlokzati vakolattal, a szükséges profilokkal, segédszerkezetekkel és minden szükséges segédanyaggal együtt: bruttó 25 220 Ft/nm munkadíj,
 • 12 cm szigetelés vastagságig: bruttó 25 838 Ft/m2 anyagár,
 • 13-15 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 27 414 Ft/m2 anyagár,
 • 16-20 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 30 565 Ft/m2 anyagár,
 • homlokzat EPS hőszigetelés esetén (EPS homlokzati és XPS lábazati hőszigetelés, homlokzati vakolattal, a szükséges profilokkal, segédszerkezetekkel és minden szükséges segédanyaggal együtt: bruttó 25 220 Ft/nm munkadíj,
 • 12 cm szigetelés vastagságig: bruttó 27 767 Ft/m2 anyagár,
 • 13-15 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 30 307 Ft/m2 anyagár,
 • 16-20 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 34 422 Ft/m2 anyagár,
 • tetősík hőszigetelése esetén (meglévő tetőszerkezet utólagos szigetelése szarufák között és alatt párnafákkal rögzítve, kőzetgyapot hőszigeteléssel, belső oldali tűzgátló gipszkarton borítással, glettelve, két réteg diszperziós festéssel és minden
  szükséges segédanyaggal együtt): bruttó 32 296 Ft/m2 munkadíj,
 • 20 cm szigetelés vastagságig: bruttó 17 108 Ft/m2 anyagár,
 • 21-25 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 18 847 Ft/m2 anyagár,
 • 26-30 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 21 006 Ft/m2 anyagár,
 • padlásfödém hőszigetelés esetén (padlásfödém utólagos szigetelése nem éghető anyagú hőszigeteléssel és fóliaterítéssel, nem járható kivitelben, minden szükséges segédanyaggal együtt): bruttó 14 173 Ft/m2 munkadíj,
 • 30 cm szigetelés vastagságig: bruttó 10 636 Ft/m2 anyagár,
 • 31 - 40 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 13 037 Ft/m2 anyagár,
 • fűtés nélküli pincefödém hőszigetelés(mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva és dűbelezve hőszigetelő táblákkal, minden szükséges segédanyaggal együtt): bruttó 6 972 Ft/m2 munkadíj,
 • 10 cm szigetelés vastagságig: bruttó 18 382 Ft/m2 anyagár,
 • 11 - 15 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 26 256 Ft/m2 anyagár,
 • árkád feletti alulról hűlő födém hőszigetelése EPS szigetelő táblákkal (mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva és dűbelezve EPS hőszigetelő táblákkal, homlokzati vakolattal, a szükséges
  profilokkal, segédszerkezetekkel és minden szükséges segédanyaggal együtt) bruttó 23 813 Ft/m2 munkadíj,
 • 12 cm szigetelés vastagságig: bruttó 19 919 Ft/m2 anyagár,
 • 13-15 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 23 487 Ft/m2 anyagár,
 • 16-20 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 25 954 Ft/m2 anyagár,
 • árkád feletti alulról hűlő födém hőszigetelése kőzetgyapot szigetelő táblákkal (mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva és dűbelezve kőzetgyapot hőszigetelő táblákkal, homlokzati vakolattal, a
  szükséges profilokkal, segédszerkezetekkel és minden szükséges segédanyaggal együtt): bruttó 23 813 Ft/m2 munkadíj,
 • 2 cm szigetelés vastagságig: bruttó 24 274 Ft/m2 anyagár,
 • 13-15 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 25 984 Ft/m2 anyagár,
 • 16-20 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 28 075 Ft/m2 anyagár,
 • nem járható egyenes rétegrendű lapos-tető hőszigetelési munkái nem járható kivitelben (meglévő szigetelések bontása, új EPS hőszigetelés elhelyezése (lejtésképzés nélkül), a tetőszéleken, illetve födémnyílások körül elhelyezett impregnált fa pallókkal és a szükséges külső vízelvezetési munkákhoz kapcsolódó bádogos szerkezetekkel, valamint segédszerkezetekkel és minden szükséges segédanyaggal együtt (az elengedhetetlenül szükséges csapadékvíz szigetelés kizárólag a projekt elszámolható költségén felül teljesíthető, mellyel kapcsolatos anyag és munkadíj összegeket a projekt költségvetésében egyértelműen elkülönített módon szükséges megjeleníteni)): bruttó 35 366 Ft/m2 munkadíj,
 • 15 cm szigetelés vastagságig: bruttó 27 558 Ft/m2 anyagár,
 • 16-20 cm szigetelés vastagság esetén: bruttó 30 411 Ft/m2 anyagár,

Fűtés korszerűsítés

 • gázkazáncsere esetén (meglévő kazán leszerelési és bontási munkái, kémény kialakítás, minden szükséges szerelvénnyel és segédanyaggal együtt, elektromos energia ellátás kiépítése, gázterv, engedélyek és jegyzőkönyvek): bruttó 1 625 600 Ft/készlet anyagár, illetve bruttó 2 438 400 Ft/készlet munkadíj
 • hőleadók cseréje esetén (új hőleadók, szekunder fűtési kör, meleg-vizes puffer tartály, hőszabályzók és a korszerű csőrendszer szerelési munkái, minden szükséges segédanyaggal együtt, valamint a meglévő hőleadó berendezések és csövek bontása): bruttó 1 422 400 Ft/készlet anyagár és bruttó 2 133 600 Ft/készlet munkadíj,
 • levegő-víz hőszivattyús rendszer (1 belső és 1 külső egység) kiépítése hűtésre és fűtésre, meglévő kazán leszerelési és bontási munkái, hűtő-fűtő egységek (max 4 db) beépítése minden szükséges szerelvényekkel és segédanyagokkal együtt, elektromos energia ellátás kiépítése, engedélyek és jegyzőkönyvek beszerzésével: bruttó 6 149 340 Ft/készlet anyagár és bruttó 1 981 200 Ft/készlet munkadíj

Használati meleg víz rendszerek

 • új korszerű melegvíz-előállító berendezés felszerelése a szükséges szerelvényekkel és segédanyagokkal együtt kompletten, valamint meglévő korszerűtlen melegvíz-előállító berendezés leszerelése együtt: bruttó 266 700 Ft/készlet anyagár és bruttó
  457 200 Ft/készlet munkadíj

Energetikai tanúsítvány és tanácsadás elszámolható költségei!

A kiinduló és záró állapotra vonatkozó energetikai tanúsítvány elszámolható költsége egyenként nem haladhatja meg a bruttó 45 000 forintot. A tervezett energetikai korszerűsítésre vonatkozó energetikai számítás elszámolható költsége pedig nem haladhatja meg a bruttó 30 000 forintot, azaz mindösszesen a 120 000 forint összeget. Amennyiben tanácsadási szolgáltatást nem HEM keletkeztetési megállapodással ellentételezik, úgy a tanácsadásért bármilyen jogcímen felszámolható maximális díj összege bruttó 140 000 forint.

A beépített kulcstermékeknek építési termék esetén rendelkezniük kell az ÉMI NKft. által kiadott egyszerűsített környezeti minősítéssel, a környezeti pontszám minimum értéke el kell, hogy érje a 8-at (ez a feltétel nem vonatkozik a kulcstermékeken kívüli egyéb, de a 30%-os primerenergia-megtakarítás eléréshez közvetlenül szükséges segédtermékekre és anyagokra), valamint hő- és melegvíz-termelő berendezések esetén megfelelőségi nyilatkozattal. A hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtés korszerűsítés, használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése és tanúsítás, illetve a tanácsadás során felhasznált minden termék és szolgáltatás fajlagos ára nem haladhatja meg a felhívás szerinti maximum árakat.

Nem lehet elszámolni az alábbi költségeket!

 • visszaigényelhető ÁFA,
 • kamattartozás-kiegyenlítés,
 • a hitelkamat,
 • a hiteltúllépés költsége, egyéb pénzforgalmi költségek,
  devizaátváltási jutalék,
 • pénzügyi, finanszírozási tranzakción realizált árfolyamveszteség,
  bírságok.

Emellett nem számolhatóak el azok a költségek, amelyek a támogatási cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, és amelyek nem szolgálnak energiamegtakarítást. Ilyen nem elszámolható költség többek között a szállítási vagy kiszállási díj, raklap bérleti díj, szúnyogháló, fűtőfólia telepítése vagy szállásköltségek. Az épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek.

(forrás:bank360.hu)

Hőszigetelés kalkulátor

Tudja meg 2 perc alatt mennyibe kerül a szigetelés házára!

Ajánlatot kérek

Töltse ki az űrlapot kérjen egyedi ajánlatot!