Vásárolj REVCO termékeket és nyerj utazást!

2024.06.17
Vásárolj 2024. június 10. és október 31. között Revco vödrös terméket egyszerre legalább 200.000 Ft + Áfa értékben, regisztrálj játékunkban és nyerd meg az 1 db, 4 fő részére szóló 2 éjszakás, félpanziós ellátást tartalmazó utazási csomagot a Donautica Hotelbe!*

Vásárolj REVCO termékeket és nyerj utazást!

Promóciós- és részvételi szabályzat

Játékleírás:

A REVCO Magyarország Kft., 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 5. (továbbiakban Szervező) 2024. június 10. és 2024. október 31. között a jelen szabályzatban részletezett promóciót (továbbiakban Promóció) szervezi azon vásárlók (továbbiakban Vásárlók) között, akik a fenti időszakban a REVCO Magyarország Kft. meghatározott termékeiből vásárolnak. A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

A Promóció mechanizmusa

A Promócióban részt vehet minden olyan magyar lakcímkártyával rendelkező magánszemély, aki 2024. június 10. és 2024. október 31. között, bármely REVCO Magyarország Kft. terméket forgalmazó és a Promócióban résztvevő üzletben egyszerre, minimum nettó 200.000 Ft értékben vásárol a REVCO Magyarország Kft. alábbiakban meghatározott termékeiből:

REVCO SILICON REVCO REMIX REVCO NEO

A Promócióban való részvétel nem automatikus, a Vásárló önkéntes regisztrációjához kötött, melyet a www.revco.hu/promocio oldalon található REGISZTRÁCIÓS ADATLAP kitöltésével tud megtenni.

Kötelezően kitöltendő rovatok:

Vásárló neve, vásárló címe, telefonszáma, e-mail címe, vásárlást igazoló számla sorszáma és fotója. A Promóció lebonyolításában valamennyi REVCO Magyarország Kft. terméket forgalmazó üzlet részt vehet, kivétel, ha írásban a Promóció megkezdését megelőző napig a forgalmazó cég képviselője ellentétes nyilatkozatot tesz.

A részvétel feltételei:

Egy személy egy vásárlással egyszer jogosult regisztrálni a Promócióban. Ugyanazon vásárlás nem regisztrálható különböző Vásárlói néven. Egy személy több vásárlással regisztrálhat a Promócióban. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett akcióiból, promócióiból azt, aki bármely Szervező által szervezett akcióban vagy promócióban csalást/hamisítást vagy azok kísérletét követi el. A Promócióból ki vannak zárva a REVCO Magyarország Kft. alkalmazottai, azok családtagjai, a REVCO Magyarország Kft. szerződött partnerei és azok alkalmazottai, illetve a REVCO termékek forgalmazói.

A Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetve a Promóciót tartalmazó weboldal technikai okokból való elérhetetlenségéért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Promóció időtartama és nyereménye:

A Promóció 2024. június 10. üzlet nyitástól 2024. október 31. üzlet zárásig tart. A Promóció lezárultát követően a REVCO Magyarország Kft. ellenőrzi a beérkezett regisztrációkat és kizárja azon Vásárlókat, akik hiányosan töltötték ki adataikat vagy a Promóciós- és részvételi szabályzatnak nem felelnek meg.

A Promóció során kisorsolásra kerülő nyeremény (továbbiakban Nyeremény): 1 db 4 fő részére szóló 2 éjszakás, félpanziós ellátást tartalmazó utazási csomag a Donautica Hotelben (7133 Fadd, Donautica sétány 7.).

A Nyeremény kisorsolására, a Promóció lezártát követően, kézi sorsolás segítségével kerül sor a Szervező székhelyén: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 5. A sorsolás során 1 nyertes kerül kisorsolásra. A vásárlók értesítése, a Nyeremény átadása: A Promóció nyertese (továbbiakban Nyertes) e-mailben kétszeri alkalommal kap értesítést a sorsolás eredményéről. A Szervező más oldalakon, illetve személyeken keresztül nem lép kapcsolatba a Nyertessel - átadás egyeztetésének céljából.

A Nyertes köteles a Sorsolást követően 90 napon belül a Donautica Hotellel időpontot egyeztetni és 2025. szeptember 1-ig az utazást felhasználni.
Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel és vele szemben semmilyen igény nem érvényesíthető.

A Nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Nyeremény másra át nem ruházható és készpénzre nem váltható. A nyeremény utáni esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség (oda- és visszautazás, egyéb helyi programok, stb.) nem terheli. A Szervező a Nyeremény ellenértékét közvetlenül a Donautica Hotellel rendezi.

Adatvédelem:

A Vásárló személyes adatokkal kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Vásárló hozzájáruljon a REGISZTRÁCIÓS ADATLAPON megadott személyes adatok ellenszolgáltatás nélküli nyilvántartásba vételéhez a Promóció lebonyolításának céljából, illetve a Szervező egyéb marketing- és reklám tevékenységéhez kapcsolódóan felhasználhassa és 5 évig megőrizhesse azokat. A Nyertes vállalja, hogy a nyeremény átadásról a Szervező fotót készítsen és azt felhasználhassa a Promóciót követő kommunikációs felületeken további ellenszolgáltatás nélkül.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik és bármikor lehetőséget biztosít a Vásárlónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását az alábbi e-mail címen: info@revco.hu A Szervező adatkezelési tájékoztatója a www. revco.hu oldalon érhető el. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.